KONTAKT


Zakład lodów Gucwa


 

Bobowa :

ul. Rynek 14 A

38-350 Bobowa

tel. 18 35 14 144

e-mail: zaklad@gucwa.eu


Grybów :

ul. Rynek 18

33-330 Grybów


 

Stróże obok Kościoła